/våra tjänster

AVDELNING PROJEKT

/VI HJÄLPER DIG ATT SPARA TID

Där tiden begränsar dig - där hjälper vi till!

Våra projektledare erbjuder ett strukturerat arbetssätt med projektbaserade verktyg och löpande uppföljning tillsammans med dig som beställare. Vi hanterar det administrativa under och omkring ditt projekt - så att du kan fokusera på nästa affär!

10 års samlad erfarenhet av projektledning
Myndighetskontakter
Relationshandlingar, brandskyddsdokumenatation, KA

Det mest värdefulla vi har - är tid!

Vi tror att lyckade projekt beror på flera parametrar.
Våra projektledare hjälper dig och ditt företag genom att ansvara för att projektet ifråga utförs i avtalad tid och till den kostnad som är överenskommen. Projektledaren kommunicerar med dig som beställare på regelbunden basis, om så önskas, och följer parallellt med detta projektets olika stadier. Vidare ser projektledaren till att leveransen är högkvalitativ, att resurserna är väl planerade och att arbetet slutförs i utsatt tid.
Om du känner dig trygg så har våra projektledare lyckats! 

+300
Lyckade projekt 2022
100%
Engagemang och fokus