/vår historia

Det började 1997 med drömmen om ett eget montagebolag.

Två goda vänner sedan barnsben, Niklas och Magnus bestämde sig för att köpa en svets och därefter börja montera hallar i egen regi. Norrlands Hall och Kapell hade kommit till världen. Efter 18 år medverksamhet inom montage och PVC adderades en verksamhetsgren i bolaget som senare skulle komma att bli Consembly.
Som i sin tur idag utgör det bygg- och montagebolag inom vilket vi verkar.

+300
Utförda projekt
25+
Års erfarenhet
+100
Nöjda kunder
+50
Medarbetare
/NHC GROUP

2018

Bildades moderbolaget NHC Group som successivt utvecklats och idag verkar på flera ställen på den nordiska marknaden. NHC Group består idag av åtta stycken systerbolag vars verksamheter ombesörjer både olika marknader och branscher.

/CONSEMBLY BILDAS

2021

Togs beslutet att renodla avdelningarna på NHC för att på ett bättre sätt kunna fokusera på varje enskild verksamhet. Den tidigare byggavdelningen NHK bygg bröts således ut och bildandet av Consembly AB var ett faktum.

Sedan starten 2021 har Consemblys ekonomiska utveckling varit väldigt god med över en fördubbling av den omsättning man gjorde sitt inledande år på marknaden. Personalstyrkan har sedan start ökat med hela 60%.

Consembly omsatte redan 2022 cirka 90 miljoner kronor och organisationen hade vuxit till 50 medarbetare inom ramen för organisationens två affärsområden, bygg och montage. Vi är strategiskt utplacerade i Sverige och har verksamhet från Norrbotten i norr till Skåne i söder med huvudkontor i Timrå.

/vår historia

Viktiga milstolpar

1997

Norrlands Hall och Kapell grundas när Niklas och Magnus köper sin första svets och startar sitt Montagebolag.

2005

Företaget flyttar från Sundsvall och etablerarsig i Timrå.

2007

Niklas och Magnus köper fastigheten de tidigare hyrt.

2012

Lokalerna byggs ut och verksamhetsytorna dubbleras.

2015

Byggavdelningen startas upp inom ramen för NHK.

2018

Moderbolaget bildas och
NHC Group tar form och åtta systerbolag hanteras under moderbolagets vingar.

2021

Consembly AB startar upp och etablerar snart två affärsben, bygg- och montage, med sina 30 anställda.  

2024

Consembly AB startar upp och etablerar snart två affärsben, bygg- och montage, med sina 30 anställda.  

/Moder- och syskonbolag

Tillsammans är vi starka

Två goda vänner sedan barnsben, Niklas och Magnus bestämde sig för att köpa en svets och därefter börja montera hallar i egen regi. Norrlands Hall och Kapell hade kommit till världen. Efter 18 år medverksamhet inom montage och PVC adderades en verksamhetsgren i bolaget som senare skulle komma att bli Consembly.
Som i sin tur idag utgör det bygg- och montagebolag inom vilket vi verkar.

Redo att göra slag i saken och sätta fart på ditt projekt? Vi hjälper dig!